Searching...

"ORANG-ORANG YANG DIDOAKAN MALAIKAT"

1. Orang yang tidur malam dalam keadaan bersuci
“Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa “Ya ALLAH ampunilah si fulan karena tidur dalam keadaan suci”.

2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu shalat
“Tidaklah salah seorang dari kalian yang menunggu waktu shalat, selama dia dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya ‘ Ya ALLAH ampunilah dia, Ya ALLAH sayagilah dia.” (HR.Muslim)

3. Orang-orang yang berada di shaf depan dalam shalat berjamaah
“Sesungguhnya ALLAH dan para malaikatNYA bersalawat kepada (orang-orang) yang berada pada shaf terdepan” (HR. Imam Abu Dawud)

4. Orang-orang yang menyambung shaf pada shalat berjamaah.
(tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf)
“Sesungguhnya Allah dan para malaikat2nya bershalawat untuk orang2 yang menyambung shaf2nya” (Shahih At-Targhib wat Tarhib I/272 )

5. Orang-orang yang duduk di tempat shalatnya setelah melakukan shalat
“Para malaikat akan slalu bershalawat (berdoa) untuk salah satu diantara kalian
Selama ia ada di dalam tempat shalat dimana ia melakukan shalat, selama ia belum batal wudlunya, (para malaikat) berkata “Ya ALLAH ampunilah dan sayanglah dia” (H.R.Ahmad)

6. Orang-orang yang melakukan shalat subuh dan ashar secara berjamaah
“Para malaikat berkumpul pada saat shalat subuh lalupara malaikat(yang menyaertai hamba) pada malam hari (yang bertugas malam hari hingga subuh) naik (ke langit) dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu shalat ashar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari (hingga shalat ashar) naik (ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal, lalu ALLAH bertanya kepada mereka, “bagaimana kalian meninggalkan hambaKU? Mereka menjawab, “kami datang sedangkan mereka sedang melakukan shalat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat” (HR.Ahmad)


7. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya
“Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata “amin dan engkaupun mendapatkan apa yang ia dapatkan” (H.R.Muslim)

8. Orang yang berinfak
“Tidak satu haripun dimana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali keduanya berkata “ya ALLAH berikanlah ganti bagi orang yang berinfak” dan lainnya berkata “ya ALLAH hancurkanlah harta orang yang pelit” (H.R.Bukhari dan Muslim)

9. Orang yang sedang makan sahur
“Sesungguhnya ALLAH dan para malaikatNYA bershalawat (berdoa) kepada orang-orang yang makan sahur” (Shahih At Targhiib wat Tarhiib I/519)

10. Orang yang sedang menjenguk orang sakit
“Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali ALLAH akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bershalawat kepadanya di waktu malam, kapan saja hingga subuh” (H.R.Ahmad)

11. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain
“Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah diantara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada ornag lain” (HR.Tarmidzi)